Wikia


Politics career.png
Sim bemant de telefoons in het verkiezingscampagnekantoor en wordt gebeld door een journaliste die zegt van het SimCity Dagblad te zijn. De journaliste informeert of ze een paar vragen over de verkiezingscampagne mag stellen. Sim kan de persoonlijke assistent van de raadsleden hiervoor lastig vallen, of de vragen zelf beantwoorden.
Opties
Positief resultaat
Negatief resultaat
Assistent erbij halen Sim wringt zich langs de andere medewerkers die druk aan het bellen zijn en gaat op zoek naar de assistente van het raadslid. Die is al met drie verschillende individuele gesprekken en een telefoongesprek bezig. Sim vertelt haar dat er een vrouw van het Dagblad aan de lijn hangt met een paar vragen. De assistente geeft Sim het duim-omhoog-gebaar en fluistert dankjewel. Sim ontvangt 1 punt voor Charisma. Sim probeert zich los te worstelen van het 'sardineblik' vol telefonerende campagnemedewerkers. Terwijl hij bezig is om zich uit zijn stoel te wurmen, struikelt hij over het snoer van zijn koptelefoon en valt hij achterover op de tafel. Daarbij trekt hij alle telefoonlijnen los en gaat de verbinding met de journaliste verloren. Sim moet 65 Simdollar betalen voor een nieuwe telefoon.
Antwoorden Sim vertelt de journaliste dat hij graag een paar vragen over de verkiezingscampagne wil beantwoorden. Na een viertal vragen bedankt de journaliste hem en beëindigt het gesprek. De naam van Sim verschijnt dezelfde avond nog in de krant, vergezeld van een aantal puntgave citaten die het partijprogramma perfect weerspiegelen. Sim wordt onmiddellijk gepromoveerd tot stagiair. Sim laat de vrouw aan de telefoon weten dat hij met plezier al haar vragen beantwoordt. Hij IS tenslotte een officiële campagnemedewerker. Na een aantal vreemde vragen, waaronder de vraag waar het raadslid meestal dineert, rijst bij Sim het vermoeden dat er iets niet helemaal in de haak is. Die avond staat het leven van het raadslid breed uitgemeten in een lokaal roddelblad, met een aantal ernstig uit hun verband gerukte citaten van Sim. Hier zijn geen excuses voor en Sim wordt op staande voet ontslagen.


Politics career.png
De coördinator heeft een aardige stapel papier op haar bureau liggen en vraagt aan Sim of hij ernaar wil kijken, en de papieren op volgorde van prioriteit wil sorteren. Halverwege de stapel komt hij een aantal toespraken tegen die de coördinator nog moet nakijken. Sim heeft een aardige talenknobbel en weet hoe druk de coördinator het heeft. Hij kan proberen de toespraken zelf na te kijken, of een spellingcontrole uitvoeren op de computer.
Opties
Positief resultaat
Negatief resultaat
Nakijken Sim leest de toespraken aandachtig door en vindt een paar typfouten, plus een aantal slecht opgebouwde zinnen. Keurig geeft hij in de tekst aan wat er volgens hem fout is en waar nodig voorziet hij de tekst van verbeteringen. Daarna legt hij de toespraken op een relatief opgeruimd gedeelte van het bureau van de coördinator, met een briefje erbij dat ze nagekeken zijn. De coördinator is heel blij dat ze dat werk niet meer hoeft te doen. Ze bladert door de documenten, keurt de veranderingen goed en stuurt Sim weg voor een extra lange lunchpauze. Sim verdient 1 punt voor Inzicht. Sim leest de toespraken aandachtig door en vindt een paar typfouten, plus een aantal slecht opgebouwde zinnen. Keurig geeft hij in de tekst aan wat er volgens hem fout is en waar nodig voorziet hij de tekst van verbeteringen. Daarna legt hij de toespraken op een relatief opgeruimd gedeelte van het bureau van de coördinator, met een briefje erbij dat ze nagekeken zijn.

Het nakijkwerk heeft twee uur in beslag genomen en als de coördinator terugkeert, is Sim nog nauwelijks toegekomen aan het op volgorde leggen van de stapel papieren. De coördinator spreekt hem bestraffend toe en maakt het zeer duidelijk dat ze behoefte heeft aan een stagiair die doet wat hem wordt opgedragen en pas DAARNA aan andere nuttige klusjes begint. Sim mag het weer van achter de campagnetelefoons gaan proberen.

Spellingcontrole uitvoeren Sim legt de toespraken onder de scanner en stuurt de elektronische versies naar zijn computer. Daar haalt hij de bestanden door de nieuwste OCR-software en kijkt hij de resulterende documenten na met de spelling- en grammaticacontrole van zijn tekstverwerker. Die vindt niet meer dan een paar typfouten en een aantal schijnbare verwisselingen van de woorden 'dan' en 'als', waarvan de computer op een of andere manier altijd onterecht veronderstelt dat het een fout is.

Sim past de tekst handmatig aan en stuurt de documenten naar de coördinator. Ze is zo blij met de digitale versies van haar toespraken, nog los van het feit dat ze ook nog eens nagekeken zijn, dat ze wat geld vanuit het overvolle potje van de wegenbelasting naar Sim sluist met de opdracht iets moois aan te schaffen. Sim verdient 500 Simdollar.

Sim scant de documenten en laat de in zijn tekstverwerker ingebouwde spelling- en grammaticacontrole zijn werk doen. Als de controle is voltooid, stuurt hij de documenten ongezien door naar de coördinator (geheel vertrouwend op de wijsheid van de spelling- en grammaticacontrole van Microstof).

De coördinator, vertrouwend op Sim, stuurt de toespraken ook ongezien door en ontvangt een paar uur later een telefoontje van een geïrriteerde medewerker van het stadhuis. Op een of andere manier is het de tekstverwerker gelukt om de volledige inhoud van een van de toespraken te vervangen door de eerste twee bedrijven uit Titus Andronicus. Hoe onverklaarbaar dit ook is: Sim wordt naar aanleiding van deze fout ontslagen.


Politics career.png
Het consortium van Sim heeft hem gevraagd om bij een lid van de senaat te lobbyen om tegen het wetsvoorstel Natuurbehoud Lamaland te stemmen. Aanname van het wetsvoorstel zou de aanleg van een weg door een natuurreservaat een halt toeroepen. Sim weet niet precies wat hij met deze taak aanmoet. Hij kan doen wat hem opgedragen is, of hij kan naar zijn geweten luisteren en in het geniep voor aanname van het wetsvoorstel lobbyen.
Opties
Positief resultaat
Negatief resultaat
Lobbyen voor Sim organiseert een vorstelijk diner in restaurant De Verscholen Schelvis. Hij ontmoet daar de senator en zet de belangen van de groep die hij vertegenwoordigt uiteen. De senator raakt overtuigd van de woorden van Sim en vindt ook dat er altijd al veel te veel wilde lama's in SimCity rondliepen. Ze zal tegen het wetsvoorstel stemmen. Sim verdient 1 punt voor Charisma en een bonus van 5.000 Simdollar. Sim trakteert de senator op een vorstelijk diner in restaurant De Verscholen Schelvis en zet de belangen van de groep die hij vertegenwoordigt uiteen. De senator reageert met afschuw op zijn stelling dat er veel te veel wilde lama's in SimCity zouden rondlopen. Ze zweert dat ze het doorvoeren van het wetsvoorstel tot een kernpunt zal maken tijdens de volgende verkiezingscampagne. De volgende dag maakt de senator haar mening wereldkundig. Sim levert een dagloon in voor zijn mislukte poging.
Lobbyen tegen Sim heeft een ontmoeting met de senator en vertelt haar dat hij, in tegenstelling tot wat de lobbygroep van hem verwacht, niets anders kan doen dan voor het wetsvoorstel pleiten. Het lot van de wilde lama's gaat hem te nauw aan het hart. De senator is onder de indruk en vertelt hem dat ze wel iemand als Sim kan gebruiken tijdens de volgende verkiezingscampagne. Sim accepteert haar aanbod en wordt gepromoveerd tot campagneleider. Sim heeft een ontmoeting met de senator en legt haar uit dat hij heeft besloten om te lobbyen om haar voor de milieuwet te laten stemmen. De senator is van haar apropos gebracht. Ze is even stil en legt vervolgens aan Sim uit dat het geld van de lobbygroepen de olie in de motor is van de politiek van SimCity, en dat het belangrijk is dat er door beide partijen pressie uitgevoerd wordt ongeacht het onderwerp. Sim verlaat de senator verward en ontmoet later een lid van het consortium dat hem terstond de zak geeft. Sim is zijn baan kwijt.


Politics career.png
Sim en de senator voor wie hij campagne voert, moeten binnen een uur opdraven voor een zogenaamde 'ontmoet en groet'-sessie. Maar de senator heeft kennelijk weer een flesje vlierbessenjenever gekregen van een oude tante, en ligt voor pampus op de bank. Sim kan het publiciteitsevenement telefonisch afblazen, of de senator opkalefateren met een flinke slok koffie en haar toch voor het evenement laten opdraven (dronken of niet).
Opties
Positief resultaat
Negatief resultaat
Evenement afblazen Sim belt met de persoonlijke assistente van de senator en vertelt haar wat er met de senator aan de hand is. De assistente slaakt een zucht waarin herkenning doorklinkt en hangt op. Sim besteedt de volgende uren aan het doornemen van de toespraken die de senator de komende dagen voor de pers zal houden.

Daarbij ontdekt hij dat een van de toespraken is vervangen door een fotokopie van een deel uit Titus Andronicus. Sim vindt de oorspronkelijke toespraak terug, waarbij hij en passant het gevaar loopt om voor politiek spion uitgemaakt te worden, maar verdient toch 1 punt voor Charisma en 2 punten voor Inzicht.

Sim belt de persoonlijke assistente van de senator met de mededeling dat de senator niet in staat is om de feestelijkheden van die avond bij te wonen. $Me blijft achter om de toespraken die de senator moet houden nog eens door te nemen. De senator wordt een uur later wakker en is woest dat Sim hem niet wakker heeft gemaakt voor het publiciteitsevenement. Hij beveelt hem onmiddellijk een taxi te regelen. Sim verliest met deze verkeerde inschatting 1 punt voor Charisma.
Door laten gaan Sim gaat naar de kleine keuken in het kantoor en plaatst een kop oude koffie in de magnetron. De koffie is vreselijk smerig, maar het is niet anders. Hij maakt de dronken senator wakker en giet wat koffie naar binnen. Ze gaan op weg naar de 'ontmoet en groet'-sessie. Leunend op Sim en de assistente overleeft de senator de avond. Alles gaat goed en Sim krijgt een bonus van 5.000 Simdollar voor het tonen van buitengewoon plichtsgevoel. Na een pot koffie in de senator te hebben gegoten, propt Sim haar in de auto en rijden ze naar het Koninklijk Hofplein voor de 'ontmoet en groet'-sessie. De senator kan haar ogen nauwelijks open houden en veel kunnen Sim en de assistente er verder niet aan doen. Het wordt een bespottelijke avond, waarvan de beelden ook nog eens vele malen herhaald worden op het nieuws van 6 uur. De senator is, zacht gezegd, niet blij. Sim verliest 1 punt voor Inzicht en krijgt een dag niet uitbetaald.


Politics career.png
De gemeenteraad vergadert over de renovatie van een stadspark. Het park is wat de burgemeester een ondergefinancierd deel van de stad zou noemen. Ondanks het feit dat het park enige historische betekenis heeft, zijn de omliggende huizenblokken en openbare gebouwen ook aan een opknapbeurt toe. Het is een complex van voors en tegens, maar op het moment van stemming heeft Sim uiteindelijk maar twee opties:
Opties
Positief resultaat
Negatief resultaat
Ja stemmen Het voorstel om het park te renoveren wordt aangenomen en men begint onmiddellijk met het werk om de oude tuin in volle luister te herstellen. De publieke steun voor de gemeenteraad groeit in respons op het besluit, en er is sprake van hernieuwde publieke interesse voor de omgeving rond het park.

De gemeenteraadsleden ontvangen ieder een bonus om de loonsverlaging van het jaar daarvoor te compenseren. Daarnaast zijn ze er zeker van dat ze hun posities na de volgende verkiezingen behouden. Sim houdt na belastingen 9.568 Simdollar over en verdient 2 punten voor Charisma.

Het voorstel om het park te renoveren haalt het niet en het blijkt dat bijna alle andere gemeenteraadsleden tegen hebben gestemd. De raad wordt publiekelijk geprezen voor het getoonde financiële inzicht.

Sim komt echter in de lokale pers naar voren als het gemeenteraadslid dat liever een 'historisch oninteressant' park zou hebben willen redden, in plaats van de hoogst noodzakelijke extra gelden vrij te maken voor het in verval verkerende onderwijssysteem. Sim verliest 2 punten voor Charisma en mag zich zorgen gaan maken over zijn positie na de volgende verkiezingen.

Nee stemmen Het voorstel om het park te renoveren wordt verworpen en men besluit om het geld aan te wenden om het tanende onderwijssysteem en wegennet te verbeteren. Beide zijn ernstig aan reparatie toe. De publieke steun voor de gemeenteraad groeit in respons op het besluit, en er is sprake van hernieuwde publieke interesse in het beleid op deze punten.

De gemeenteraadsleden ontvangen ieder een bonus om de loonsverlaging van het jaar daarvoor te compenseren en zijn ervan verzekerd dat ze hun posities na de volgende verkiezingen behouden. Sim houdt na belastingen 9.568 Simdollar over en verdient 2 punten voor Charisma.

De motie om het park te renoveren wordt aangenomen en het blijkt dat bijna alle andere gemeenteraadsleden voor hebben gestemd. De raad wordt unaniem geprezen voor wat men noemt 'de persoonlijke band met een gemeenschap die wil geloven in een overheid die in de gemeenschap gelooft'. Maar Sim komt in de lokale pers naar voren als het gemeenteraadslid dat liever 'meer geld had willen pompen in wegkwijnende openbare systemen dan het met wijsheid uit te geven aan iets dat de maatschappelijke interesse binnen de gemeenschap, die het vertrouwen in de overheid verloren is, doet toenemen'. Sim verliest 2 punten voor Charisma en mag zich zorgen gaan maken over zijn positie na de volgende verkiezingen.


Politics career.png
De verkiezingen voor de provinciale staten staan nog niet voor de deur, maar die voor het Congres wel. In de omgeving van Sim hebben zich nog geen serieuze kandidaten gemeld. Sim is tevreden met de functie die hij op dit moment bekleedt, maar wil toch eens de overstap maken naar het Congres. Hij heeft niet zoveel ervaring als de andere kandidaten op dit gebied, maar wel een flinke aanhang. Moet hij zich kandidaat stellen voor het Congres of moet hij zijn populariteit aanwenden om een andere partijkandidaat te steunen?
Opties
Positief resultaat
Negatief resultaat
Meedoen Sim werpt zichzelf in de verkiezingsstrijd en ontvouwt in de praatprogramma's zijn plannen voor de race naar het Congres. Hij krijgt onmiddellijk de steun van zijn partij. Na beschuldigingen van wangedrag, racisme, verwaarlozing en slechte hygiëne, trekt de gehavende concurrentie zich terug en is hij de enige, onbetwiste kandidaat.

De verkiezingen staan voor de deur. De leider van de oppositie verklaart dat haar partij geen kandidaat zal leveren die het tegen Sim zal opnemen. Gegeven het feit dat SimCity een tweepartijen-stelsel kent, wordt Sim vroegtijdig tot Congreslid benoemd.

Sim werpt zich in de verkiezingsstrijd voor het Congres. Hij begint een wervelend publiciteitsoffensief in verschillende praatprogramma's. Alles lijkt hem voor de wind te gaan, totdat onderzoekers van de oppositie een lastercampagne beginnen. Elk onsmakelijk detail uit het privé-leven van Sim passeert publiekelijk de revue.

De modder vliegt in het rond en Sim raakt besmeurd met aantijgingen van wangedrag, racisme, verwaarlozing en slechte hygiëne. De beschuldigingen zijn zo heftig en zo algemeen, dat Sim onmogelijk terug kan slaan. Hij moet de race staken en kan weer plaatsnemen aan zijn oude bureau. Sim verliest 3 punten voor Charisma.

Steun verlenen De partij van Sim nomineert een kandidaat voor het Congres. Sim verklaart haar zijn steun en vraagt zijn aanhang hetzelfde te doen. Ondertussen geeft hij een paar ondergeschikten de opdracht om zoveel mogelijk rottigheid over de concurrentie naar boven te brengen. In korte tijd vliegen de beschuldigingen van wangedrag, racisme, verwaarlozing en slechte hygiëne de tegenstanders om de oren.

Het lijkt erop dat de verkiezing met de steun van Sim een uitgemaakte zaak is, ongeacht of er zich nog een 'schone' kandidaat voor het moddergevecht aandient. Als dank ontvangt Sim 30.000 Simdollar via een volledig legale doorsluizing van campagnegelden.

De partij van Sim nomineert een kandidaat voor het Congres. Sim verklaart haar zijn steun en vraagt zijn aanhang hetzelfde te doen. Ondertussen geeft hij een paar ondergeschikten de opdracht om zoveel mogelijk rottigheid over de concurrentie naar boven te brengen. In korte tijd vliegen de beschuldigingen van wangedrag, racisme, verwaarlozing en slechte hygiëne de tegenstanders om de oren.

Het lijkt erop dat de verkiezing met de steun van Sim een uitgemaakte zaak is. Helaas leidt zijn werk in de provinciale staten er wel onder. Het duurt niet lang of de 'ondergefinancierde' delen van de stad beginnen een gezamenlijk offensief voor een motie van wantrouwen tegen Sim. Sim mag het weer proberen als campagneleider.


Politics career.png
Het Congres bespreekt op korte termijn een wetsvoorstel waarin een groot stuk onontwikkeld oevergebied de bestemming van natuurgebied zal krijgen. Normaal gesproken zou Sim niet lang hoeven na te denken over het Kanarie Broedgebied-wetsvoorstel. De SimCity-kanarie is namelijk een beschermde diersoort waarvan het leefgebied steeds kleiner geworden is sinds de groei van de stad. Dit keer is de lobby tegen de wet echter buitengewoon krachtig. Mocht Sim tegen het wetsvoorstel willen stemmen, dan zou hem dat geen windeieren leggen.
Opties
Positief resultaat
Negatief resultaat
Ja stemmen Sim stemt voor de milieuwet en komt te boek te staan als de grote voorvechter van beschermde broedgronden voor de SimCity-kanarie. De wet wordt aangenomen en de milieubeweging schalt en masse: Sim, Sim. Hij krijgt het respect van het groendenkende publiek en de biologen, die een zeldzame soort plankton naar hem vernoemen. Sim verdient 2 punten voor Charisma en 2 punten voor Inzicht. Sim stemt ja en de wet treedt in werking. De wet verhindert de bouw van nieuwe industriële infrastructuur, zoals snelwegen naar andere steden en een internationale zeehaven. Ook de aanleg van nieuwe openbaar vervoerlijnen wordt een halt toegeroepen. Openbaar vervoer is goed voor het milieu en de aanleg zou de vervuiling, die ironisch genoeg net zo bedreigend is voor de kanarie als het krimpende broedgebied, sterk hebben teruggedrongen. Uit geologisch onderzoek blijkt dat er minder dan 1% van de toegewezen grond nodig was om beide partijen tevreden te stellen. Sim verliest 3 punten voor Inzicht.
Nee stemmen Sim stemt tegen het wetsvoorstel dat de bescherming van het broedgebied voor de kanaries mogelijk maakt, maar de wet haalt het uiteindelijk wel. En dat is precies wat Sim eigenlijk wilde. Er is toch niets mis met het feit dat je alleen in NAAM tegen de wet hebt gestemd? De kanaries zijn gered en Sim heeft gedaan wat de lobbyisten wilden. Sim krijgt 40.000 Simdollar op zijn buitenlandse bankrekening gestort en iedereen is blij. Sim stemt tegen het wetsvoorstel dat de bescherming van het broedgebied voor de kanaries mogelijk maakt, maar de wet haalt het uiteindelijk wel. En dat is precies wat Sim eigenlijk wilde. Er is toch niets mis met het feit dat je alleen in NAAM tegen de wet hebt gestemd?

Helaas gaat er iets fout met het overmaken van de 40.000 Simdollar die Sim met het tegenstemmen verdiende. Onderzoekers van de milieubeweging ontdekken dat Sim erbij betrokken is en maken deze kennis openbaar. Sim ontkent in alle toonaarden iets met de transactie van doen te hebben en doneert het geld en 10.000 Simdollar extra uit eigen zak aan een plaatselijk goed doel.


Politics career.png
De volgende zaak die Sim voorgeschoteld krijgt is een geval van winkeldiefstal. Normaal gesproken is dat een formaliteit die niet meer behelst dan een pro-deoadvocaat die de verdachte probeert vrij te pleiten, en Sim die hem of haar tot een kleine geldboete en taakstraf veroordeelt. Maar dit keer is de verdachte niemand minder dan het favoriete nichtje van de burgemeester, haar oogappel.

Ze is ook de kwelgeest van beveiligingspersoneel overal in de stad. De jonge vrouw heeft vaker voor de rechter gestaan dan Sim zich voor de geest kan halen, maar werd elke keer vrijgesproken nadat haar dure advocaten foutjes in de procedure hadden ontdekt. De zaak is zo klaar als een klontje, het meisje is schuldig. Sim haalt nog eens diep adem voordat hij uitspraak doet, om de gevolgen van zijn beslissing te overpeinzen.

Opties
Positief resultaat
Negatief resultaat
Onschuldig Sim gebiedt de jonge vrouw de gestolen waar terug te brengen naar de winkel en een brief te schrijven waarin ze haar verontschuldigingen aanbiedt. Met strenge woorden over de verwerpelijkheid van winkeldiefstal, laat hij haar gaan. De gerechtsdienaar schudt haar hoofd ten teken dat ze het niet met de beslissing van Sim eens is.

Een uur later belt de uitgever van het boek van Sim. Zijn juridische thriller 'Toelaatbare uitspraken', tot dan toe 'goed' voor de verkoop van 12 stuks, mag zich verheugen in het feit dat er in de laatste twintig minuten 25.000 exemplaren van zijn verkocht. Allemaal aan een bedrijf dat verder anoniem wil blijven. Sim doet niet moeilijk over dit 'toelaatbare' geval van toeval en strijkt 25.000 Simdollar aan royalty's op.

Sim gebiedt de jonge vrouw de gestolen waar terug te brengen naar de winkel en een brief te schrijven waarin ze haar verontschuldigingen aanbiedt. Met strenge woorden over de verwerpelijkheid van winkeldiefstal laat hij haar gaan. De gerechtsdienaar schudt haar hoofd ten teken dat ze het niet met de beslissing van Sim eens is.

Als Sim de rechtbank verlaat, wordt hij bestormd door journalisten die hem overstelpen met veelal niet te verstane vragen. Sim wordt publiekelijk aan de paal genageld omdat hij in plaats van het pad der gerechtigheid de hoek van de corrupte politici heeft gekozen. Alles en iedereen valt over Sim heen. Aan het eind rest hem niets anders dan ontslag nemen, of hij zou een onderzoek naar crimineel gedrag door de hoge raad moeten riskeren. Sim neemt ontslag en verliest zo zijn baan.

Schuldig Sim legt de jonge vrouw uit dat niemand boven de wet staat en dat ze de justitiële dans al te lang ontsprongen is. Hij veroordeelt de kleptomane tot een week gevangenisstraf in de cellen van SimCity en de maximale boete. Het wangedrag van het nichtje van de burgemeester was kennelijk bij meer mensen bekend dan Sim vermoedde. Bij het verlaten van de rechtbank wordt hij omringd door journalisten en bestookt met veelal onverstaanbare vragen. Hij wordt geprezen voor het feit dat hij de corrupte politici heeft durven trotseren. Sim verdient 2 punten voor Charisma en 2 punten voor Inzicht. Sim legt de jonge vrouw uit dat niemand boven de wet staat en dat ze de justitiële dans al te lang ontsprongen is. Hij veroordeelt de kleptomane tot een week gevangenisstraf in de cellen van SimCity en de maximale boete. Gerechtigheid is geschied en Sim gaat weer aan het werk met een positieve instelling en het bevredigende gevoel dat hij naar eer en geweten gehandeld heeft...


Politics career.png
Als lid van de gezamenlijke commissie Watercultuur is Sim gevraagd om een onderzoek te leiden naar het mogelijke verband tussen het nieuwe militaire sonarplatform in zee en de toename van het aantal aangespoelde walvissen rond SimCity. De overheid ontkent zo'n verband in alle toonaarden. Sim ontdekt al snel dat er tijdens elk gedocumenteerd gebruik van het sonarplatform een toename te zien is van het aantal gestrande walvissen.

De gegevens kloppen zowel qua tijdstip als plaats. Sim noteert zijn bevindingen en kondigt aan deze zo snel mogelijk te presenteren aan de commissie. Op weg naar het senaatsgebouw ziet hij, nadat hij een hoek is omgegaan, opeens een zwarte helikopter op zich afkomen. Hij heeft geen seconde om na te denken. Sim kan wegrennen of zich proberen te verstoppen.

Opties
Positief resultaat
Negatief resultaat
Wegrennen Sim rent weg en kijkt niet meer om. Eén blok. Vijf blokken. Tien blokken, dan staat hij aan de voet van het senaatsgebouw. De helikopter is nergens te zien. Uitgeput neemt hij de trap naar boven, betreedt de vloer van de senaat en presenteert zijn resultaten. Binnen het uur is gerechtigheid geschied: het doek valt voor de militaire sonarexperimenten. De walvissen zijn gered. Met overweldigende publieke steun (en een speciaal amendement in de grondwet van de stad) wordt Sim gepromoveerd tot burgemeester van SimCity. Sim schopt zijn nette schoenen uit en sprint naar het senaatsgebouw. De straten zijn opvallend verlaten en als Sim even achteruit kijkt, botst hij tegen twee mannen in zwarte uniformen die uit een steegje zijn gekomen. Sim valt op de grond en ziet geen andere mogelijkheid dan zijn map te overhandigen aan de mannen in zwart, die weer in het steegje verdwijnen.

Sim klopt het stof van zich af en vervolgt zijn weg naar het senaatsgebouw. Hij probeert zijn gelijk te krijgen in de commissie, maar het blijkt dat de documenten waaruit Sim citeert... nooit hebben bestaan. Sim weet heel goed dat niemand zijn verhaal over zwarte helikopters zal geloven en besluit terug te treden uit de commissie. Sim is weer rechter.

Verstoppen Sim schiet een kantoor binnen aan de overkant van de straat. Trillend verteld hij zijn verhaal aan een receptionist die met stomheid geslagen is. De man gaat een achterkamertje in en keert even later terug met een kop koffie voor Sim. Op dat moment betreden twee mannen in zwarte pakken het gebouw. De langere man observeert de hal en geeft de situatie door via een microfoon op zijn manchet.

De receptionist rent de gang weer in en heeft bij terugkomst een vrouw met een camcorder bij zich, die de mannen verzoekt het gebouw te verlaten. Het blijkt een filmregisseuse te zijn. Nadat ze hem naar het senaatsgebouw vergezeld heeft, vraagt ze hem of ze het verhaal mag verfilmen. Sim presenteert zijn bevindingen, redt de walvissen en krijgt 45.000 Simdollar op de koop toe voor de filmrechten.

Sim schiet een kantoor binnen aan de overkant van de straat. Het gebouw is verlaten en ook de receptie is onbemand. Alle binnendeuren zijn gesloten. Trillend verstopt hij zich onder het bureau, zijn map stevig in beide armen geklemd. Een paar minuten later komen er twee zakenmannen de hal binnen. Sim slaakt een zucht van verlichting en komt overeind om zijn ongelooflijke verhaal te vertellen.

Maar voordat hij zichzelf kan voorstellen, zegt de langere van de twee: "Sim, je maakt het jezelf veel makkelijker als je de map overhandigt en verder vergeet wat er is gebeurd." Het hart van Sim krimpt ineen. Hij ziet geen andere mogelijkheid dan het overhandigen van de documenten. Later op de dag moet hij de commissie tot zijn spijt mededelen dat hij geen overtuigend bewijs voor zijn beschuldigingen heeft kunnen vinden. Teneergeslagen verliest Sim 1 punt voor Charisma en 1 punt voor Inzicht.


Politics career.png
Landgraaf B.V. is een samenwerkingsverband aangegaan om een internationale zeehaven aan te leggen, zodat grotere hoeveelheden goederen van en naar SimCity getransporteerd kunnen worden. Een van de hoofdrolspelers in deze zakendeal benadert Sim met het voorstel een groot stuk land aan de kust te kopen voor maar 1 Simdollar per hectare. Met de huidige torenhoge onroerendgoedprijzen is 1 Simdollar per hectare een belachelijke prijs, maar de aanleg van een internationale zeehaven kan SimCity veel banen opleveren. Moet Sim op het aanbod ingaan?
Opties
Positief resultaat
Negatief resultaat
Ja De deal gaat door en het vooruitzicht dat SimCity de enige internationale zeehaven in de regio wordt, zet de stad meteen op de kaart. Buitenlandse investeerders van over de hele wereld tonen interesse en terwijl nog maar nauwelijks begonnen is met de aanleg van de zeehaven, pocht SimCity al over de laagste werkloosheidscijfers sinds tijden. De deal wordt als zo succesvol beschouwd, dat niemand oog heeft voor de 30.000 Simdollar die Menno Landgraaf overmaakt naar Sim's 'privé' campagnefonds. De deal gaat door. Het verkopen van gemeentegrond tegen bodemprijzen om banen te creeëren in deze slappe economische tijden, lijkt een goed idee. Dat wil zeggen, totdat milieuactivisten met een nieuwe wet aankomen waarin staat dat het kustgebied de broedplaats is van de SimCity-kanarie.

Het samenwerkingsverband is gedwongen het land terug te verkopen aan de gemeente, maar is alle Simdollars kwijt die al waren geïnvesteerd in de voorbereidingen. De grootste aandeelhouder van Landgraaf B.V., ene juffrouw Rimpelbil, spant een rechtszaak aan tegen 'Sim vanwege de verliezen van haar bedrijf. Sim moet 10.000 Simdollar betalen voor de proceskosten.

Nee Sim weigert akkoord te gaan met het belachelijke voorstel van de zakenpartners. Nu ze het kustgebied niet kunnen kopen om een zeehaven te bouwen, stelt Landgraafs zakenpartner voor om in plaats daarvan te investeren in een gigantisch distributienetwerk voor vrachtwagens.

Als dat netwerk functioneert, levert het SimCity alle voordelen op die de haven zou opleveren, in de helft van de tijd. Daarnaast blijft het kustgebied gespaard voor andere doeleinden. En de 'donatie' van 50.000 Simdollar die Sim kreeg van Landgraafs zakenpartner is ook mooi meegenomen.

Sim weigert akkoord te gaan met het belachelijke voorstel van de zakenpartners en gaat verder met zijn dagelijks werk. Helaas gaan de zaken niet erg goed in SimCity. De werkloosheidscijfers blijven stijgen en als bekend wordt dat Sim een deal heeft geweigerd die honderden banen had kunnen opleveren, steekt er een storm van protest op. En als de inwoners erachter komen dat het bewuste gebied bewoond wordt door werkloze en dakloze Sims, is dat teveel van het goede. Na een ongekend felle procedure wordt Sim weggestemd en is hij zijn baan kwijt.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki