Wikia


Military career
De koperen ploert is vandaag genadeloos geweest. Het peloton van Sim heeft er al een loop opzitten van 15 kilometer in de verzengende hitte zonder schoenveters in hun standaard moeraskisten, omdat een van de rekruten zijn veters niet binnen de reglementaire tijd had gestrikt volgens de exercitiemeester.

Sim is gevraagd om een goede straf te bedenken voor een rekruut die stiekem donuts in zijn kluisje heeft verstopt. Sim kan besluiten de soldaat keukencorvee te geven, of het rantsoen voor water en vitaminesupplementen van de soldaat te beperken.

Opties
Positief resultaat
Negatief resultaat
Keukencorvee Sim neemt elke kans aan om te ontsnappen aan de hitte. Hij gaat het kantoor van de exercitiemeester binnen en staat in de houding te wachten tot hij toestemming krijgt om iets te zeggen.

De exercitiemeester kijkt op van zijn werk en vraagt Sim of hij de goede beslissing heeft genomen. Het heeft geen nut om nu nog te twijfelen, dus Sim blijft bij zijn beslissing en zegt dat de schuldige rekruut keukencorvee moet krijgen tot hij zijn honger en gewicht onder controle heeft.

De exercitiemeester is even stil en zegt dan tegen Sim dat hij het met hem eens is, maar dat hij denkt dat deze rekruut ook wat 'directe' begeleiding nodig heeft. Sim krijgt ook keukencorvee en ook al is het geen hoogtepunt in zijn leven, hij weet wel 1 punt voor Koken in de wacht te slepen.

Sim kiest een straf en gaat naar het privé-verblijf van de exercitiemeester. Hij heeft rekening gehouden met alle consequenties die een verkeerde beslissing met zich mee kan brengen en gooit zijn beslissing er meteen uit, met een lange rechtvaardiging waarom hij denkt dat keukencorvee een passende straf is voor de rekruut in overtreding.

De exercitiemeester is niet alleen niet onder de indruk van de argumenten van Sim, hij is evenmin te spreken over zijn gebrek aan protocol doordat hij niet op toestemming heeft gewacht om te spreken. Hij zet $Me op financieel 'rantsoen' en Sim moet een dag salaris inleveren.

Rantsoen Sim neemt elke kans aan om te ontsnappen aan de hitte. Hij gaat het kantoor van de exercitiemeester binnen en wacht in de houding tot hij toestemming krijgt om iets te zeggen.

De exercitiemeester kijkt op van zijn werk en vraagt Sim of hij de goede beslissing heeft genomen. Het heeft geen nut om nu nog te twijfelen, want de reactie van de exercitiemeester hangt vast niet van zijn beslissing af.

Sim blijft bij wat hij heeft bedacht en zegt dat de schuldige rekruut op strikt rantsoen moet worden gezet tot hij zijn honger en gewicht weer onder controle heeft. De exercitiemeester is onder de indruk van de besluitvaardigheid van Sim. Sim verdient 1 punt voor Charisma.

Terwijl Sim achter de granaatafweertrainingsfaciliteit loopt op weg naar de exercitiemeester, wordt er iets omgeroepen.

"Er zijn heftige rellen uitgebroken tussen supporters van het team van SimCity en de supporters van de Rode Rovers uit RedCity, over wie de beste hotdogs maakt... En de burgemeester van SimCity herziet een wetsvoorstel dat oorlog met de Rode Rovers tot gevolg heeft."

Sim wil niets te maken hebben met een oorlog die verhalen oplevert als: "Luister goed, kinderen. Vroeger, aan het begin van de Worstjesoorlog..." Sim besluit ervandoor te gaan: hij deserteert.

De oorlog breekt uit, en hoewel hij maar 7 uur duurt zijn de gevolgen voor de vleesindustrie enorm. Sim wordt natuurlijk ontslagen, maar gelukkig hoeft hij nu niet maandenlang knakworsten uit zijn haar te plukken.


Military career
De commando's houden hun jaarlijkse picknick in een park net buiten de stad. Ze hebben Sim gevraagd chips en dipsaus mee te brengen, maar hij is het vergeten en komt met lege handen aan. De rest van zijn regiment is behoorlijk teleurgesteld in hem en misschien is het een goed idee om het op een of andere manier goed te maken.

Hij kan zijn commando-vaardigheden gebruiken om onopgemerkt achter de vijandelijke linies de nodige hapjes van andere regimenten te 'confisqueren', of hij kan zichzelf opgeven voor de regimentsdanswedstrijd om het broodnodige respect van zijn regiment terug te winnen.

Opties
Positief resultaat
Negatief resultaat
Geheime missie Sim neemt de situatie eens goed in zich op, en let speciaal op de verschillende knelpunten en de zwakke punten in de vijandelijke verdedigingslinies. Het ziet er niet goed uit en makkelijk gaat het niet worden, maar Sim is vastberaden en hij kiest zijn doel: een schaal aardappelsalade. Met één snelle beweging versmelt hij met de muur. Hij sluipt langzaam naar de tafel met het nietsvermoedende slachtoffer.

Het duurt maar een paar seconden voor hij onopgemerkt de tafel heeft weten te bereiken. Het is nu of nooit! Hij kijkt of niemand hem in de gaten heeft en graait de aardappelsalade van tafel, maakt een koprol en een dubbele axel op één hand om zijn vijanden te ontwijken, en keert terug naar zijn regiment. Door deze flitsende actie is hij weer helemaal in de gratie bij zijn regimentsgenoten. Hij verdient 1 punt voor Lichaam voor zijn geheime missie.

Sim neemt de situatie eens goed in zich op, en let speciaal op de verschillende knelpunten en de zwakke punten in de vijandelijke verdedigingslinies. Het ziet er niet goed uit en makkelijk gaat het niet worden, maar Sim is vastberaden en hij kiest zijn doel: een mooie koektrommel. Met getraind gemak verbergt hij zich in de schaduw van de muur en sluipt naar de tafel.

Hij is heel dicht bij de tafel en strekt zijn arm uit om de pot koekjes te pakken, in de hoop dat hij te snel zal zijn voor het menselijk oog... maar iemand anders is hem te vlug af! Hij kijkt omhoog, recht in het gezicht van de exercitiemeester. "Soldaat, jij vraagt om moeilijkheden!" buldert hij terwijl hij de hand van Sim wegslaat bij de koektrommel. Sim krijgt een boete van 100 Simdollar voor Poging tot Toeëigening van Militair Eigendom.

Dansen Je kunt mensen met dezelfde training niet te slim af zijn, maar dansen? Dat is het geheime wapen van Sim! Sim stapt vastberaden de dansvloer op. Hij vergeet zijn zorgen, laat de klanken op zich inwerken en begint te dansen. Hij sluit zijn ogen en laat zijn lichaam leiden door de muziek. Hij concentreert zich en voelt hoe hij tot in zijn poriën wordt gevuld door dans.

Soms langzaam swingend, dan weer opspringend en wild bewegend, weet hij alle facetten van de muziek te vertalen met zijn gewillige lichaam. Dan stopt de muziek en is de wedstrijd over. Sim opent zijn ogen en geniet van de waarderende blikken van het publiek. Een oorverdovend applaus barst los, en Sim laat het moment even grijnzend op zich inwerken, in de wetenschap dat hij zijn fout heeft goedgemaakt. Sim verdient 1 punt voor Charisma en 5 Simdollar van onbeschaamde toeschouwers.

Sim realiseert zich dat hij van z'n lang zal ze leven niet langs 30 rekruten van de commando's kan glippen zonder te worden opgemerkt. Hij kiest ervoor op de dansvloer zijn geluk te beproeven. Maar als Sim naar de dansvloer loopt, blijft hij met zijn voet hangen in de snoeren van de speakers naast de tafel van de DJ. Sim schopt wild in het rond om zichzelf te bevrijden van het nest snoeren.

Hij heeft niet in de gaten dat hij daarmee de speakers gevaarlijk laat wankelen, tot het donderende geluid van vallende speakers de ruimte vult! Na het verschrikkelijke lawaai en de oorverdovende stilte die daarop volgt, zijn alle ogen op hem gericht en Sim begrijpt dat hij het wel op zijn buik kan schrijven om vanavond het respect van zijn regiment terug te winnen. Het gênante voorval kost $Me 1 punt voor Charisma.


Military career
Sim is opgezadeld met een stelletje ongelooflijk "groene" rekruten die net zo droog zijn achter hun oren als een haas tijdens een wolkbreuk. Hij heeft ze al twee dagen opgeleid, maar de meesten kunnen nog niet eens zelf hun veters strikken. De helft klaagt nog steeds als ze hun broek moeten strijken en minstens een derde van de groep heeft nog steeds een eigen wil.

Sim heeft geprobeerd ze alles te leren wat hij zelf als rekruut heeft geleerd. Hij heeft ze op rantsoen gezet en keukencorvee gegeven, maar de gewone straffen schijnen helemaal geen uitwerking op hen te hebben, dus is het tijd voor plan B. Sim kan de rekruten in hun onderbroek laten marcheren, of hun geweren vervangen door stokbrood en ze daarmee rond laten lopen.

Opties
Positief resultaat
Negatief resultaat
Onderbroek Sim verzamelt de troepen en na een flinke, maar welverdiende uitbrander stappen ze uit de kleren voor een mars van een paar uur in de regen. Na deze fijne oefening en met meer van deze marsen in het vooruitzicht, daalt het geklaag met 75% en is het individuele denken ook de kop ingedrukt. Onder de indruk van deze snelle resultaten wordt Sim persoonlijk gecomplimenteerd door de bevelhebbend officier voor zijn creatieve oplossing van problemen. Hij verdient 1 punt voor Creativiteit. Sim verzamelt de troepen en na een flinke, maar welverdiende uitbrander stappen ze uit de kleren voor een mars van een paar uur in de regen. Tot groot ongenoegen van Sim vinden de soldaten dit geweldig en paraderen ze over de basis alsof ze hun beste pak aanhebben. Ze lijken de disciplinaire maatregel van Sim te zien als perfecte uitlaatklep voor hun opstandige karakter, en genieten met volle teugen van hun 'straf'. Het ziet ernaar uit dat Sim nog heel veel moet leren over het opleiden van rekruten. Sim verliest het respect van en de controle over de soldaten onder zijn hoede, en 1 punt voor Charisma.
Stokbrood Sim verzamelt de troepen en na een flinke, maar welverdiende uitbrander neemt hij alle geweren in beslag en stopt ze achter slot en grendel. De bestrafte rekruten worden vervolgens naar de keuken gestuurd om speciaal voor hen gebakken stokbroden op te halen. Als iedereen een stokbrood heeft, moeten de rekruten geweer... eh, stokbroodoefeningen doen. Al snel staat er een groep soldaten om de ongelukkige rekruten heen en het commentaar op hun stokbroodtechniek is niet van de lucht.

Vanaf dat moment staat het regiment in het hele kamp bekend als 'De Stokbrood Stormtroep'. De sfeer die door de straf is ontstaan, zorgt ervoor dat de rekruten het samenwerken onder de knie krijgen en hun geweren terugverdienen. De bevelhebbend officier is onder de indruk van de onconventionele maar effectieve oplossing van het probleem, en promoveert $Me persoonlijk tot onderofficier.

Sim besluit dat hij de troepen het best kan aanpakken met een kleine vernedering en laat ze exerceren met stokbroden in plaats van geweren. Hij laat de rekruten aantreden en na een lange preek over denken als een militair, geeft hij hen de stokbroden. Hij keert zich om en wil de rekruten naar het exercitieterrein laten marcheren, als hij een vreemd geluid achter zich hoort.

Hij draait zich om en ziet dat alle rekruten hun stokbroden hebben opgegeten! Hij is woedend en laat de hele groep zware oefeningen doen. Het is Sim niet alleen niet gelukt om de troepen te straffen, ze gedragen zich nu ook nog eens baldadiger dan ooit tevoren! Het duurt niet lang voordat de bevelhebbend officier de chaos in de gaten heeft en persoonlijk het regiment van Sim onder zijn hoede neemt. Sim wordt voor straf gedegradeerd tot rekruut.


Military career
Sim voert het bevel over een regiment van 30 goed getrainde soldaten. Het land is niet in oorlog, dus zijn eenheid gedraagt zich gedisciplineerd maar ontspannen. Totdat er rellen uitbreken in het gebied waar Sim verantwoordelijk voor is.

De burgemeester van SimCity zit in het stadhuis vast met een aantal buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders op staatsbezoek, en de relschoppers hebben het gebouw in de fik gestoken. Sim moet snel nadenken. Hij kan zijn troepen te voet het gebouw laten bestormen, of parachutes gebruiken om het stadhuis van bovenaf binnen te dringen.

Opties
Positief resultaat
Negatief resultaat
Te voet aanvallen Sim redeneert dat parachutes dan wel effectief kunnen zijn, maar ze zouden ook paniek kunnen veroorzaken bij de toch al bange inwoners van de stad. Hij kiest voor de minder spectaculaire benadering. Hij geeft zijn officieren opdracht om hun speciale reluitrusting aan te trekken en een omtrekkende beweging te maken naar de achterkant van het gebouw, waar zich naast de achteringang een riool bevindt.

Het lukt ze onopgemerkt de lobby te bereiken, waar ze de hoogwaardigheidsbekleders vinden die piepen en kuchen van de rook. De burgemeester en zijn metgezellen worden in het geheim door het riool naar een veilige plaats gebracht, waar ze het einde van de ongeregeldheden afwachten. De bevelhebbend officier van Sim is erg onder de indruk van de geheime reddingsoperatie. Hij beloont Sim met een bonus van 500 Simdollar.

Sim heeft nog niet genoeg vertrouwen in zijn jongste rekruten om parachutes te gebruiken bij zo'n gecompliceerde operatie. Het is veel beter om te voet het gebouw binnen te gaan en alles op de ouderwetse manier op te lossen. Maar diezelfde 'groentjes' zijn niet goed getraind in het omgaan met menigten en een van de soldaten laat per ongeluk een traangasgranaat ontploffen in een drukke straat.

De mensen zijn woedend en Sim is degene die ervoor moet boeten. Sim krijgt een reprimande omdat hij niet in staat was zijn troepen onder controle te houden, hij krijgt een boete van 1.000 Simdollar en verliest ook nog eens 1 punt voor Charisma.

Parachutes aanvallen Het gebouw wordt omgeven door brandjes en relschoppers, en Sim vreest dat hij veel te veel tijd verliest als hij al die obstakels te voet neemt. Hij zet 10 van zijn beste mannen op een vliegtuig en stuurt ze naar het centrum van de stad. Maar Sim voelt dat er iets niet helemaal in de haak is. Hoogwaardigheidsbekleders die helemaal alleen vastzitten in het stadhuis? Opeens herinnert Sim zich een bommelding van een paar dagen eerder en de verdachte informatie die werd gevonden tijdens het zoeken naar de bom.

Sim pleegt een paar telefoontjes en slaagt erin een assistent van de burgemeester te pakken te krijgen, die verbaasd is als hij hoort wat er allemaal aan de hand is. "De burgemeester is op bezoek bij een buurgemeente," legt hij uit. Sim begrijpt dat er een val voor hem is opgezet en blaast de missie af. En jawel, 15 minuten later implodeert het stadhuis onder mysterieuze omstandigheden. De superieuren van Sim zijn erg onder de indruk van zijn vermogen onder zware druk intelligente beslissingen van levensbelang te nemen. Hij krijgt een nieuwe baan als contraspion.

Sim weet dat ze veel tijd verliezen als ze het gebouw te voet bestormen. Die drommen mensen zijn gevaarlijk en onvoorspelbaar! Hij bereidt zijn troepen voor en ze stappen op het vliegtuig, dat ze boven het stadhuis zal droppen. Het stadhuis komt in zicht en iedereen is van zijn stuk bij het zien van de vuurzee. Het vuur is moeilijk onder controle te krijgen en de situatie is echt gevaarlijk.

Sim springt als eerste en zweeft door de lucht. Hij landt op een slecht stuk van het dak, dat het begeeft onder zijn gewicht. Sim valt hard op een vloer. De scherpe pijn die hij voelt en de onnatuurlijke hoek waarin zijn been ligt, kunnen maar één ding betekenen: hij heeft zijn been gebroken. Zijn goedgetrainde groep soldaten slaagt erin de burgemeester te vinden en hun leider te redden, maar hij moet plat om zijn been te laten genezen en verliest daardoor 2 punten voor Lichaam.


Military career
De vijand heeft de laatste tijd vooruitgang geboekt in het kraken van de beveiligingscode van de SimCity Beveiligingsdatabase. Sim heeft opdracht gekregen een gerichte contraspionage-operatie uit te voeren, maar omdat alle informatie binnen het bureau zo geheim is, weet Sim gênant genoeg helemaal niet wie de 'vijand' nou eigenlijk is.

Hij gooit tijdens de lunch een paar subtiele lijntjes uit en krijgt het gevoel dat niemand eigenlijk precies weet waar ze tegen vechten. Maar ja, bevel is bevel, en Sim moet ergens mee op de proppen komen. Hij kan de hippe held uithangen en zijn nieuw gecodeerde, firewall-omzeilende 'dubbelagent'-netwerkspionnetjes inzetten, of zijn ouderwetse afluisterapparatuur weer eens van stal halen.

Opties
Positief resultaat
Negatief resultaat
Netwerkspionnetjes Na het uitspitten van de gegevens die verzameld zijn door zijn netwerkbots, besluit Sim dat het tijd is zijn nieuwe firewall-omzeilende netwerkspionnetjes in te zetten. Hij heeft ze zo ontworpen dat ze onopgemerkt te werk gaan en niet traceerbaar zijn, dus hij heeft er alle vertrouwen in dat hij ze kan inzetten om het werk van 'de vijand' te verstoren, zonder dat die in de gaten heeft wat er gebeurt. Sim laat zijn elektronische spionnetjes los en de zwakke plek in het eigen systeem is binnen de kortste keren gevonden.

Zonder te aarzelen stuurt hij zijn spionnetjes de rest van de wijde webwereld in en verstoort de code van de aanvaller met een overvloed aan binaire gegevens. De aanvaller is totaal onvoorbereid op deze tegenaanval en Sim kan de zwakke plek waarvan de vijand gebruikmaakte neutraliseren, voordat de vijand het opnieuw kan proberen. Sim verdient met deze demonstratie van technische vaardigheid 2 punten voor Techniek.

Sim ruikt zijn kans om zijn splinternieuwe 'dubbelagent'-netwerkspionnetjes uit te proberen, om erachter te komen waar het probleem vandaan komt. Hij moet natuurlijk wel een paar beveiligingen van het systeem uitschakelen om zijn software aan het werk te zetten, maar daar maakt Sim zich geen zorgen over; hij kan alle indringers via die kanalen zelf wel de pas afsnijden. Als hij een paar minuten later bij zijn bevelhebbend officier wordt geroepen, laat Sim zijn post onbemand achter.

Als hij terugkomt is hij precies op tijd om een totale meltdown van de database-server mee te maken. Door de uitgeschakelde beveiligingen hebben een aantal zeer agressieve virussen het systeem geïnfiltreerd, en zijn er gegevens van een aantal dagen reddeloos verloren gegaan. Er zijn zelfs gegevens uitgelekt naar bronnen buiten de basis. Zijn arrogantie en het aan zijn laars lappen van het protocol levert Sim oneervol ontslag op. Sim is werkloos.

Afluisterapperatuur De technologie van mobiele telefoons heeft Sim altijd al mateloos gefascineerd, en door zijn dagen als l33t-hacker in zijn jeugd is hij helemaal op de hoogte van geavanceerde manieren om draadloze gesprekken af te luisteren. Vastberaden de schuldigen op te sporen, vraagt hij toestemming om in een groot gebied draadloze telefoongesprekken af te luisteren.

Bij de volgende aanval op de database luistert Sim de lokale frequenties af en stuit hij op een conversatie over een aanval op de database! Door middel van het telefoonnummer dat bij het gesprek hoort, spoort Sim de snoodaards op via hun service-providers, waardoor ze uiteindelijk opgepakt worden. Iedereen op de afdeling gaat uit zijn dak en Sim strijkt 2.000 Simdollar op als beloning voor het opsporen van de boosdoeners.

Sim ontvangt zijn orders en bedenkt dat de beste aanpak het onmiddellijk aftappen van alle communicatielijnen naar de database is. Op deze manier kunnen ze de overdracht van de hackgegevens onderscheppen en uitzoeken waar het vandaan komt. Als alles goed gaat, is het allemaal geregeld voor er een nieuwe hackpoging kan worden ondernomen. Helaas gaat niet alles goed. Korte tijd nadat alle afluisterapparatuur is geplaatst, kan Sim op zijn scherm zien dat er overduidelijk een hacker bezig is.

Maar helaas pindakaas, zijn afluisterapparatuur heeft niets ongewoons opgevangen. Het lijkt erop dat de hacker hem te slim af is geweest door binnen het gebouw in te breken in de database, in plaats van op afstand! Voordat Sim de kans krijgt om te reageren, is de hack gelukt en is er informatie gedownload. Als het eenmaal bekend wordt dat iemand op de afdeling verantwoordelijk is moet iedereen, inclusief Sim, een week salaris inleveren.


Military career
Sim en de andere luchtmachtkapiteins zijn alle regels die tijdens vredestijd gelden spuugzat. Geen luchtgevechten met commerciële vliegtuigen, niet laag over verkeerstorens heen scheren, geen lasergestuurde raketten op vreedzame demonstranten afvuren... Ze besluiten dat het tijd is voor een beetje lol. Ze springen in een paar gevechtsvliegtuigen en vliegen naar de internationale wateren, waar de regels over 'wie wie als eerste onder vuur heeft genomen met een computergestuurde, hittezoekende luchtafweerraket' niet zo strikt zijn.

Binnen een paar minuten ontdekt Sim een vijandelijk vliegtuig dat duidelijk ver van huis is. Misschien komt het zelfs wel uit RedCity! Waar het ook vandaan komt, het brengt in ieder geval leven in de brouwerij. Moet Sim de vijand meteen aanvallen, of proberen radiocontact tot stand te brengen en het ongeïdentificeerde vliegtuig waarschuwen dat het zich in SimCity-gebied bevindt?

Opties
Positief resultaat
Negatief resultaat
Aanvallen Sim wil geen tijd verspillen en zet het ongeïdentificeerde vliegtuig vast in zijn vizier. Hij volgt vervolgens nauwkeurig de standaardprocedure voor dit soort gevallen en waarschuwt het vliegtuig dat het neergeschoten zal worden als het niet onmiddellijk het gebied verlaat. Sim krijgt geen antwoord en besluit zijn radarbestuurde, geleide, over-en-uit exploderende raketten van het type 83 te gebruiken, of in het kort RGOEUERT83.

Hij vuurt een salvo af op 70 kilometer afstand en krijgt na een paar seconden van zijn computer de bevestiging dat hij zijn doelwit heeft geraakt. Zijn radar geeft ook aan dat het doelwit neerstort. Sim noteert de coördinaten en keert terug naar de basis. Natuurlijk is niets geregistreerd en heeft dit ook niet echt plaatsgevonden... tenminste volgens de luchtmacht van SimCity. Sim wordt stiekem beloond voor bewezen diensten met een bonus van 3.000 Simdollar op zijn salaris.

Sim had er helemaal niet op gerekend ook echt een vliegtuig tegen te komen in the middle of nowhere. In zijn paniek is hij helemaal vergeten hoe hij een vliegtuig onder vuur moet nemen. Wanhopig grijpt hij naar zijn vluchthandleiding die goed van pas komt in dit soort noodsituaties. Waardevolle seconden verstrijken terwijl hij door de inhoudsopgave bladert, op zoek naar het hoofdstuk 'Raketten afvuren'. Na een paar minuten die wel een eeuwigheid lijken te duren, vindt hij wat hij nodig heeft.

Opgelucht dat hij alles weer onder controle heeft, grijpt Sim de stuurknuppel vast en bereidt zich voor om te schieten. Ongeveer op datzelfde moment merkt hij dat zijn radarschermpje helemaal leeg is. Toen hij aan het worstelen was om zijn vliegtuig klaar te maken voor de aanval, heeft het vijandelijk vliegtuig hem gezien en is ervandoor gegaan. Die ellendige inhoudsopgave ook! Simverliest 2 punten voor Techniek omdat hij te afhankelijk was van de handleiding.

Contact opnemen Sim neemt contact op met zijn basis en probeert met het blote oog het vliegtuig te identificeren. Sim trapt de kist eens flink op zijn staart en weet weer waarom hij een G-pak aanheeft als hij een versnelling van 7G voor zijn kiezen krijgt. Het duurt niet lang voor hij het vijandelijke toestel ziet. Sim vliegt dichterbij om beter te kunnen kijken en beschrijft wat hij ziet: "Piloot aan basis, vanaf hier ziet het eruit als een cilinder... ik weet niet wat voor toestel het is. Wacht, volgens mij heeft hij me gezien, hij komt dichterbij. Maar... dat is... ongelooflijk! Volgens mij vliegt hij nu sneller dan Mach 10... allemachtig, hij is verdwenen!"

Uren later keert Sim terug naar de basis, waar hij onmiddellijk wordt ondervraagd en totale geheimhouding krijgt opgelegd. De luchtmacht van SimCity haalt meteen alle opnameapparatuur uit zijn toestel om het materiaal te kunnen bestuderen. Hij krijgt geen informatie van zijn ondervragers, maar Sim weet dat hij iets speciaals heeft gezien en het levend kan navertellen. Sim verdient 1 punt voor Lichaam voor zijn fantastische vliegkunsten.

Sim is goed op de hoogte van de regels over contact met vijandelijke vliegtuigen: de basis inlichten en proberen het toestel visueel te identificeren. Sim slaat alarm over de radio, laat zijn straalmotoren bulderen en vliegt naar het vliegtuig toe. Als hij dichterbij komt, merkt Sim dat er iets speciaals aan de hand is met zijn doelwit: het is zo langzaam dat het onmogelijk een gewoon vliegtuig kan zijn. Hij verrekt zijn nek bijna om nog een glimp op te vangen.

Zodra hij het toestel weer in het vizier krijgt, begrijpt hij wat zijn instrumenten hem proberen te vertellen. Het is een weerballon! Het lijkt erop dat een wetenschappelijk project van SimCity flink uit de koers is gedreven. Gelukkig voor Sim is de ballon niet gevaarlijk en kan hij verdergaan met patrouilleren. Maar het was natuurlijk helemaal niet nodig alarm te slaan. Ook al is er niets gebeurd, Sim staat er nu om bekend dat hij loos alarm slaat en hij verliest 1 punt voor Charisma.

Military career
Tijdens een routine-inspectie in de rotsachtige heuvels van SimCity, komt een luitenant van de divisie van Sim oog in oog te staan met een zeldzame giftige kikker. Sim heeft het gevaar onmiddellijk in de gaten en roept dat hij uit moet kijken, maar het is al te laat en de soldaat valt bewusteloos op de grond. De zieke Sim wordt snel teruggebracht naar de basis. Tijdens de ontstane verwarring glipt de kikker er onopgemerkt vandoor.

Sim weet dat het heel belangrijk is om het vergif te identificeren, om de soldaat beter te kunnen genezen. Als ervaren militair is Sim heel goed in staat om de kikker te vinden en hem zonder gevaar te vangen, maar dat duurt misschien te lang. Als hij met zijn hele eenheid op jacht gaat naar de kikker, is het niet zeker of er geen andere slachtoffers vallen. Moet Sim alleen op zoek gaan naar de kikker met het gevaar dat het te lang duurt, of moet hij zijn hele eenheid inzetten?

Opties
Positief resultaat
Negatief resultaat
Alleen op pad De kikker heeft de onderofficieren van Sim de stuipen op het lijf gejaagd en hij besluit alleen op zoek te gaan. Het is een geluk bij een ongeluk dat Sim is getraind in outdoor-survival. Een van de basistechnieken die elke survivaldeelnemer wordt geleerd, is de kunst van het opsporen van amfibieën in rotsachtig gebied. Het duurt niet lang voordat Sim de kikker heeft gevonden en hem kan proberen te vangen. Hij trekt zijn uniformjasje uit en gebruikt het om de kikker mee op te pakken, terwijl hij heel goed oplet dat de kikker niet met zijn huid in aanraking komt.

Dat kost hem dus wel een nieuw jasje, maar daar gaat het nu niet om. Sim vraagt over de radio om hulp, om de kikker naar het ziekenhuis te brengen. Een paar dagen later wordt hij hartelijk bedankt door de vergiftigde soldaat, die goedgemutst zijn preek over kikkerveiligheid aanhoort. Sim verdient 1 punt voor Lichaam voor zijn prestatie en 1 punt voor Charisma, omdat zijn troepen meer respect voor hem hebben gekregen.

Kikkers kunnen heel erg giftig zijn en Sim wil niemand onder zijn bevel in gevaar brengen, dus gaat hij alleen op zoek naar deze potentiële moordenaar. Zijn geoefend oog kan bijna niets aflezen aan de gortdroge grond. Het bos lijkt uitgestorven. Sim probeert wanhopig zijn eigen spoor en dat van de kikker terug te vinden, maar het lukt niet zo goed. Pas na een half uur ontdekt hij het felgekleurde mormel dat zich in de schaduw heeft verstopt.

Hij vangt hem en stuurt hem met een evacuatieteam terug naar het ziekenhuis, maar voor de soldaat is het te laat. Het gif in zijn lichaam is hem niet fataal geworden, maar heeft wel ernstige schade toegebracht aan zijn zenuwstelsel en hij zal waarschijnlijk ontslagen worden uit dienst. Sim is helemaal kapot van dit nieuws en door zijn schuldgevoel wordt zijn zelfvertrouwen helemaal de bodem ingeslagen. Door zijn depressie verliest Sim 1 punt voor Charisma en 1 punt voor Techniek.

Het hele regiment Dit is niet het moment om de held uit te hangen, elke seconde telt! Sim geeft zijn officieren het bevel op zoek te gaan naar de kikker. Het duurt niet lang voor ze hem op het spoor zijn, aangezien de meeste officieren uitblinken in het opsporen van amfibieën in rotsachtig gebied (een van de populairste keuzevakken op de academie). Ze vinden de kikker onder een hoopje bladeren.

De officieren flansen samen een noodkooi in elkaar en vangen de kikker zonder hem in aanraking te laten komen met hun huid. Na de vangst pakken ze een vliegtuig en spoeden zich naar het ziekenhuis. De medische staf weet bij het zien van de kikker meteen met wat voor gif ze te maken hebben en dienen de soldaat het tegengif toe. De dokters complimenteren het team, want als het juiste tegengif niet zo snel was toegediend, was de soldaat voor het leven kreupel geworden. Sim verdient een bonus van 5.000 Simdollar voor zijn rol tijdens de reddingsactie.

Dit is niet het moment om de held uit te hangen, elke seconde telt! Sim geeft zijn officieren het bevel op zoek te gaan naar de kikker. Het duurt niet lang voor ze de kikker hebben gevonden en de officieren maken zich klaar om hem te vangen. Voordat Sim kan reageren, bukken een aantal officieren zich en pakken de kikker op... en vallen bewusteloos op de grond. In hun haast zijn de officieren hun kikkerveiligheidstraining vergeten!

In paniek doet Sim een oproep voor een transport voor de bewusteloze officieren. De overgebleven soldaten helpen Sim bij het vangen van de kikker en brengen hem naar het ziekenhuis. Ze zijn wel op tijd om de meeste officieren van Sim het tegengif toe te dienen, maar voor het eerste slachtoffer is het te laat: het vergif van de kikker heeft permanente schade toegebracht aan zijn zenuwstelsel. Als hoofdofficier neemt Sim de volledige verantwoordelijkheid op zich voor de onjuiste toepassing van kikkerveiligheidsprocedures in de praktijk. Hij wordt gedegradeerd voor het in gevaar brengen van zijn team.

Military career
Op een druilerige morgen ontvangt Sim een vertrouwelijke memo waarin staat dat een aantal rekruten is beschuldigd van het doorspelen van gevoelige overheidsinformatie aan vijandelijke groeperingen. Normaal is het duidelijk wat er in zo'n geval moet gebeuren (krijgsraad, oneervol ontslag en een gevangenisstraf), maar een van de beschuldigden is de zoon van een hooggeplaatste, machtige generaal.

In de loop van de dag wordt Sim 'geadviseerd' de overtreders zonder al teveel ophef te laten lopen. Sim verkeert in ernstige gewetensnood. Moet hij zich aan de regels houden en zich misschien de woede van de generaal op de hals halen, of moet hij voor de makkelijke weg kiezen?

Opties
Positief resultaat
Negatief resultaat
Sla ze in de boeien Sim weigert zich door iemand op zijn kop te laten zitten, alleen maar omdat diegene een hogere rang heeft. Sim negeert de verholen waarschuwingen en zorgt ervoor dat de soldaten snel kunnen worden berecht. Hij zorgt er ook voor dat er geen loopje wordt genomen met het protocol. In de aanloop naar het proces ontvangt Sim dreigbrieven, intimiderende telefoontjes en hatelijke e-mails, maar hij weigert de schuldigen er zonder straf vanaf te laten komen.

Tijdens het proces laat de zoon van de generaal iedereen versteld staan met zijn verhaal: hij vertelt dat zijn eigen vader hem wilde laten opdraaien voor zijn schandalige handeltje in overheidsgeheimen. Het bewijs dat wordt opgevoerd door de verdediging is verpletterend. De soldaten worden vrijgesproken en de generaal wordt in het gevang gegooid voor verraad, en ook nog eens oneervol ontslagen. Sim wordt ondertussen flink in het zonnetje gezet omdat hij niet heeft toegegeven aan de druk die door de generaal op hem werd uitgeoefend. De nieuwe generaal zorgt ervoor dat Sim wordt gepromoveerd tot astronaut.

Sim is bang dat dit voorval hem zijn baan kan kosten, maar hij kan niet werkloos blijven toekijken hoe de generaal het leger te schande maakt. Hij brengt de juiste personen op de hoogte van de beschuldigingen en regelt een datum voor het proces. Vanaf dat moment wordt het leven van $Me onmogelijk gemaakt op zijn werk. 'Mysterieuze' computercrashes, spullen die vanzelf uit zijn kantoor verdwijnen en constante dreigtelefoontjes maken zijn leven tot een hel.

Sim is verbijsterd dat het zijn collega's allemaal niets kan schelen wat hem overkomt. Uiteindelijk stelt een van zijn mentors voor om hem voor onbepaalde tijd op verlof te sturen, tot iedereen de zaak weer een beetje is vergeten. Hij heeft geen andere keus en gaat op onbetaald verlof. Bij zijn terugkeer ontdekt hij dat hij tijdens zijn afwezigheid 1 punt voor Lichaam en 1 punt voor Charisma heeft verloren, maar de nasleep van het proces heeft verder geen consequenties voor Sim.

Geen haan die ernaar kraait Sim wil zo graag astronaut worden, dat hij er alles voor over zou hebben. En hij weet wel dat het niet helemaal eerlijk is, maar dit is de perfecte kans om hogerop te komen. Een anonieme tipgever vertelt hem dat het niet vervolgen van de soldaten "zeer de moeite waard" zal zijn. Sim neemt de subtiele waarschuwingen en de bedreigingen ter harte en zorgt dat de soldaten geen strobreed in de weg wordt gelegd. Hij wacht op zijn beloning en ja hoor, binnen een paar dagen ontvangt hij 30.000 Simdollar van een anonieme donor voor zijn 'doofpot-actie'. Maar de promotie waar Sim op had gehoopt blijft uit, en Sim komt er een tijdje later achter dat de zoon van de generaal niet alleen schuldig was, maar dat hij zijn positie nog steeds misbruikt. Sim voelt zich verraden en de enige troost voor zijn schaamte en teleurstelling is de 30.000 Simdollar. De generaal is een intimiderende man en Sim is bang dat hem iets zal overkomen als hij niet precies doet wat de generaal zegt. Sim weet wanneer hij verslagen is en oefent druk uit, zodat de soldaten niet worden aangeklaagd. Een paar weken later wordt het bekend dat de overheid een uitgebreid onderzoek instelt naar de divisie van Sim, op grond van beschuldigingen van corruptie en wandaden. De generaal wordt aangeklaagd en veroordeeld voor verraad, maar hij wijst Sim aan als medeplichtige in de zaak van zijn schuldige zoon. Sim krijgt een reprimande, een boete van 10.000 Simdollar en wordt gedegradeerd tot hoofdofficier.


Military career
Sim en zijn team hebben lang getraind om de eerste ruimtesonde te bemannen die op het oppervlak van Venus zal landen, maar op recente satellietfoto's is iets te zien dat wel eens een mobiel lanceerplatform zou kunnen zijn in de laatste fases van ontwikkeling, midden in het centrum van RedCity. Dit zou een flinke streep door de carrière van Sim kunnen zetten: het lijkt erop dat RedCity de spacerace gaat winnen.

Maar Sim heeft een geheim wapen achter de hand: een missie waarin gelijksoortige techniek wordt gebruikt als bij de Venusmissie, maar waarbij de module wordt veranderd in een duikboot voor de verkenning van de uitgestrekte onbekende diepten van de oceaanbodem. Sim kan de Venusmissie versnellen en proberen om de module zo snel mogelijk te landen, of Sim zou de missie kunnen afblazen om plaats te maken voor 'Operatie Onbekende Diepten'.

Opties
Positief resultaat
Negatief resultaat
Venus verkennen Sim vindt Venus veel spannender dan onze eigen oceaanbodem. Op dit moment kan het SimSpace-programma alle goede publiciteit gebruiken die het kan krijgen, en met de landing op Venus kan SimCity aardig wat publiciteitspunten scoren. Voor Sim er echt goed over kan nadenken, is het aftellen al begonnen en zit hij achter het virtuele bedieningspaneel om de sonde te besturen. Met geoefend gemak begint hij met de landingsprocedure.

Hij weet dat hij rekening moet houden met de vertragingsfactor die wordt veroorzaakt door de immense afstand tussen Venus en de aarde. Als er iets misgaat kunnen ze de sonde binnen de kortste keren kwijt zijn. Maar het lukt Sim om er perfect mee te manoeuvreren. Alles gaat precies zoals Sim het wil en de robuuste Venussonde landt netjes op de Venusiaanse basaltrotsen. Het is vandaag erg lekker weer: het is maar 480 graden Celsius. Een heerlijke dag op Venus en een goede dag voor Sim en het SimSpace-programma. Sim wordt gepromoveerd tot generaal.

Er wordt besloten dat Sim zal proberen de Venussonde vanaf de aarde te laten landen. Hij laat de sonde langzaam dalen, maar hij heeft het gevoel dat er iets niet klopt. Hij weet niet precies wat er mis is, maar het blijft aan hem knagen. Hij kan het gevoel dat er iets verschrikkelijks gaat gebeuren niet onder woorden brengen en gaat verder met de landingsprocedure. Hij is heel erg op zijn hoede en houdt alle meters en wijzers goed in de gaten.

Hij wil de stuwraketten inzetten om de sonde af te remmen, maar tot zijn grote schrik reageert de sonde helemaal niet! Wat is er aan de hand? Opeens gaat Sim een licht op: hij is helemaal vergeten rekening te houden met de vertraging tussen het moment dat signalen van aarde verzonden worden en het moment dat ze aankomen op Venus! De stuwraketten reageren uiteindelijk wel, maar het is al te laat. Sim kan alleen nog maar toekijken hoe de sonde met vernietigende snelheid het oppervlak van Venus ramt. Het lijkt erop dat de missie van $Me beëindigd is, net zoals zijn militaire carrière.

Oceaan verkennen Venus heeft een zeer extreem klimaat. Sim weet dat het niet mogelijk is om de sonde sneller dan gepland te laten landen, dus als hij beroemd wil worden door onbekend gebied te ontdekken, zal hij zich op de oceaanbodem moeten richten. Hij twijfelt geen moment en stormt de directiekamer binnen om zijn waterige plan uit te leggen. Hij weet de vraag hoe hij dit nevenproject heeft gefinancierd op deskundige wijze te ontwijken, en overtuigt iedereen dat dit project precies is wat ze nodig hebben.

Binnen een paar minuten is het een drukte van belang in het kantoor van Sim, omdat alle wetenschappers zijn uitleg willen horen. Al na een paar dagen is het plan voor de expeditie uitgelekt en zijn de verwachtingen hooggespannen. Door alle opwinding over een spannende expeditie op hun eigen aarde, heeft niemand meer aandacht voor Venus en de 'oceaankoorts' slaat toe. Het plan van Sim is een ongekend succes en Sim wordt voor zijn project beloond met de Nationale Innovatieprijs, plus 50.000 Simdollar.

In de wetenschap dat het geen nut heeft om een snelle Venuslanding op touw te zetten, die bovendien ook nog het hele ruimtevaartprogramma in gevaar zou kunnen brengen, besluit Sim om als oplossing met zijn oceaanbodemverkenningsproject op de proppen te komen. Hij kopieert zijn onderzoeksrapporten, pakt een stapel stoffige voorstellen en zeult ze mee naar het kantoor van zijn baas. Nadat hij een half uur heeft geprobeerd zijn lievelingsproject aan de man te brengen, overleggen de generaals kort met elkaar.

Sneller dan hij voor mogelijk had gehouden wordt alles wat met zijn project te maken heeft uit zijn kantoor gehaald, zodat ze het project meteen op poten kunnen zetten. Helaas voor Sim wordt hij als onmisbaar beschouwd voor de Venusmissie en mag hij zich niet met andere dingen bezighouden. Ondertussen gaat de ontwikkeling van de oceaansonde door zonder hulp van Sim. Alsof het allemaal nog niet erg genoeg is, krijgt Sim als klap op de vuurpijl ook nog een boete van 25.000 Simdollar voor het verduisteren van overheidsgelden voor persoonlijke projecten.


Military career
Sim zit rustig in zijn chique, met eiken gelambriseerde kantoor van de dag te genieten, wanneer de stilte opeens wreed wordt verstoord door zijn privé-telefoon. Hij neemt de telefoon op en is licht verbaasd als hij de stem van de president herkent. Blijkbaar is er overtuigend bewijs dat een grote satelliet uit zijn baan is gevlogen, en dat het gevaar bestaat dat hij neerstort in dichtbevolkt gebied.

Het is een ernstige zaak en de president wil advies van Sim als veteraan op het gebied van landmacht, luchtmacht en ruimtevaart. Moet hij de satelliet laten onderscheppen door een noodshuttle, of is het beter de vallende satelliet met behulp van het geavanceerde raketsysteem in duizenden ongevaarlijke stukjes te schieten?

Opties
Positief resultaat
Negatief resultaat
Onderscheppen Sim wil de satelliet niet verliezen en hij geeft de president het vertrouwelijke advies dat hij een team de ruimte in moet sturen om de satelliet te onderscheppen en naar zijn baan terug te sturen, of als het niet anders kan de satelliet te vernietigen. Sim stelt zelf het team samen en zal vanuit het controlecentrum alles volgen, en klaarstaan om als het nodig is de touwtjes in handen te nemen. De astronauten zijn door Sim zelf getraind en ze pakken het kwetsbare instrument voorzichtig vast met de robotarm en sturen hem terug in zijn baan, zonder hem per ongeluk op onze planeet af te sturen.

Verschillende specialisten gaan de ruimte in om direct aan de satelliet te werken. Ze stellen het besturingssysteem bij en repareren de kapotte reflector waar alle ellende mee begon. Onder de bezielende leiding van Sim slaagt het team erin de satelliet waar miljarden Simdollars in zijn gepompt te redden, zonder dat het gevaar oplevert voor de aarde. Sim krijgt 20.000 Simdollar als bonus en de prestatie van zijn team gaat de geschiedenisboekjes in.

Sim weet niet veel van de satelliet af, maar het lijkt Sim helemaal niet moeilijk om een shuttle de ruimte in te sturen om de satelliet weer in het gareel te ketsen. Hij vertelt de president dat ze een ploeg ernaartoe moeten sturen om de situatie te herstellen, maar in een vlaag van heldhaftigheid of zelfoverschatting staat hij erop het team zelf te leiden. Ondanks de protesten van zijn collega's doet hij wat hij wil en gaat hij de ruimte in met zijn team. Maar hij is al jaren de ruimte niet meer in geweest.

Tijdens een ruimtewandeling naar de satelliet raakt hij gedesoriënteerd en beschadigt hij een reflector met zijn veiligheidslijn. Omdat zijn lijn ook is beschadigd, moet zijn team hem uit de penarie halen. Hij moet de rest van de missie in het ruimteschip doorbrengen, terwijl de andere leden van zijn team helden worden. Sim verliest 2 punten voor Techniek en 2 punten voor Charisma als gevolg van zijn koppige 'heldhaftigheid' en wordt gedegradeerd tot astronaut zodat hij aan zijn ruimtevaardigheden kan werken.

Aan gruzelementen schieten Sim weegt snel alle voors en tegens tegen elkaar af, en besluit dat het veiliger en goedkoper is om de satelliet te neutraliseren dan hem te redden. Hij vraagt toestemming het nationale raketverdedigingssysteem in te zetten om de satelliet boven de oceaan neer te schieten. Het is een riskante operatie en hij moet precies op het juiste moment raak schieten, want hij krijgt waarschijnlijk geen tweede kans. Als de satelliet de atmosfeer binnenkomt, daalt Sim af in een ondergrondse bunker die dienst doet als commandocentrum.

Met het zweet in zijn handen voert hij zijn commandocode in. Hij richt... en schiet. Iedereen in het commandocentrum houdt zijn adem in en kijkt naar de raket die door de lucht schiet. Als hij mist zijn de problemen niet te overzien. Precies op tijd raakt de raket zijn doel. De satelliet wordt op grote afstand van de bewoonde wereld vernietigd en de brokstukken vallen veilig in de oceaan. Sim krijgt een eervolle vermelding en ontvangt een beloning van 55.000 Simdollar voor het afwenden van een ramp.

Sim overweegt de opties en besluit dat een ruimtemissie veel te duur is. Hij bespreekt het met de president en Sim weet hem ervan te overtuigen dat het het best is om de satelliet uit de lucht te schieten. De volgende dagen is Sim druk bezig met intensieve planningsbijeenkomsten. Hij begint zich te realiseren dat het toch misschien beter zou zijn om een ruimteshuttle te sturen en dat hij veel te veel hooi op zijn vork heeft genomen. Maar Sim wil deze situatie zo graag zelf oplossen, dat hij het tegen niemand zegt en niet om hulp vraagt.

De belangrijke dag breekt aan, de satelliet stormt op de aarde af en Sim daalt af naar het commandocentrum. Hij richt... en schiet. Maar zijn berekeningen kloppen niet! Zijn raket raakt de satelliet amper voor hij zichzelf opblaast, en het leger moet een groot gedeelte van een kuststad evacueren. De schade van de satellietinslag loopt in de miljarden en de bevolking is vreselijk geschrokken. Sim verliest zijn baan door zijn slechte beoordeling van de situatie.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki